Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 november 2019.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina vertellen we u welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Ceremoniekleding Vanwynsberghe. U dient zich ervan bewust te zijn dat Ceremoniekleding Vanwynsberghe niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Ceremoniekleding Vanwynsberghe respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

1. Bescherming van de persoonsgegevens

1.1. Ceremoniekleding Vanwynsberghe respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. 

1.2. GDPR wetgeving 2018


Ceremoniekleding Vanwynsberghe verbindt zich ertoe in 2019 te evolueren naar 100% naleving van de GDPR-wetgeving.

De GDPR-wetgeving - Algemene Verordening Gegevensverwerking - is een nieuw Europees wetgevend kader met rechtstreeks effect voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze vervangt de Europese Privacy-richtlijn.

Deze nieuwe wetgeving betekent nieuwe rechten voor de betrokkenen en nieuwe verplichtingen voor de verwerkers en verwerkingsverantwoordelijken.

Dit privacybeleid is slechts een van de vele stappen die we hiervoor ondernemen. Op aanvraag stellen we onze documentatie met getroffen maatregelen graag ter beschikking.
 

1.3. Persoonsgegevens Ceremoniekleding Vanwynsberghe

1.3.1 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: contactgegevens klanten

Voor ons klantenbeheer maken wij gebruik van een CRM- en/of CMS-pakket. Hierin bewaren wij - zolang als nodig – de volgende gegevens van onze bestaande klanten:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Bericht

Deze gegevens worden louter gebruikt voor het contact met de klant via e-mail, telefoon of per post, dus niet voor promotionele acties.

Ceremoniekleding Vanwynsberghe ziet toe op de correctheid van deze gegevens en neemt contact op met de desbetreffende klanten om te controleren of deze gegevens nog kloppen.

De klant kan deze gegevens op elk moment inkijken (zie ook: 2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens).

Indien een klant Ceremoniekleding Vanwynsberghe verlaat, worden deze gegevens maximaal 7 jaar bewaard. Daarna verwijderen we deze volledig uit onze database.

Deze gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.

1.3.2 Verwerkingsovereenkomst persoonsgegevens: wachtwoorden

We geven indien nodig systeemwachtwoorden door aan externe partners en doen dit telefonisch, nooit via e-mail.

Bij het aanmaken van nieuwe wachtwoorden zorgen we ervoor dat deze voldoende sterk zijn.

Wanneer een werknemer ons bedrijf verlaat, zorgen we ervoor dat hij/zij absoluut geen toegang meer heeft tot de systemen.

2. Inkijken en aanpassen persoonsgegevens

Klanten en personeel van Ceremoniekleding Vanwynsberghe kunnen op elk moment hun overeenkomstige persoonsgegevens opvragen. Bij een aanvraag stelt Ceremoniekleding Vanwynsberghe de gevraagde gegevens - fysieke documenten of online - zo snel mogelijk ter beschikking.

De klant of medewerker kan ook vragen om de gegevens aan te passen en/of te verwijderen. 

Niet iedereen in het bedrijf zelf heeft toegang tot alle data: alleen interne en bevoegde personen kunnen gevoelige personeelsinfo kan inkijken.

3. In geval van een datalek

Indien er zich een datalek voordoet (situatie waarbij persoonsgegevens kwaadwillig worden vrijgegeven), doet Ceremoniekleding Vanwynsberghe een beroep op verwerkingsverantwoordelijke Black and White Company die op zijn beurt een beroep doet op Combell, de verwerker.

Een datalek moet binnen de 72 uur na ontdekking/vaststelling (niet het ontstaan van) doorgegeven worden aan de Privacy Commissie. Onze partner Black and White Company regelt dit met Combell, die als verwerker deze verantwoordelijkheid op zich neemt.  

4. Vragen over ons privacybeleid?

We doen er voortdurend alles aan om te voldoen aan de nieuwe GDPR-wetgeving.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Ceremoniekleding Vanwynsberghe
  • E-mail: info@ceremoniekledijvanwynsberghe.be
  • Adres: Rijksweg 48, 8520 KUURNE België
  • Tel: +32 56 71 29 68